Ģimenes tiesības


Garantējot konfidencialitāti un nodrošinot individuālu pieeju katram klientam, piedāvājam juridisku palīdzību – konsultācijas, interešu pārstāvību, dokumentu sagatavošanu!

  • Laulāto mantisko attiecību sakārtošana – laulības līgumi, vienošanās;
  • Laulības šķiršana – pie zvērināta notāra vai tiesā;
  • Uzturlīdzekļi – savstarpējās vienošanās, uzturlīdzekļu piedziņa tiesas ceļā, strīdu risināšana.