Saistību tiesības


  • Juridiskā palīdzība par visa veida līgumiem – pirkuma, īres, nomas, dāvinājuma, uztura, maiņas, sadarbības, darba, būvniecības līgumi, līgumi par pakalpojumu sniegšanu.  
  • Līgumu sastādīšana, slēgšana, izskatīšana un koriģēšana, līguma izpildes uzraudzība, līgumu apstrīdēšana, līgumu laušana.
  • Juridiskā palīdzība parādu piedziņā – pārrunu vešana, iespējamo risinājumu un shēmu izstrāde, brīdinājumu, pieteikumu sagatavošana, pārstāvība tiesā.
  • Strīdu risināšana, pārstāvība tiesā, jebkuru dokumentu sagatavošan.