Darba tiesības


Darba devēju un darbinieku konsultēšana darba tiesību jautājumos;

  • Darba līgumu sagatavošana;
  • Darba tiesību strīdu risināšana;
  • Uzņēmēju iekšējās kartība noteikumu sakārtošana, iekšējo dokumentu (rīkojumu, vienošanos) sagatavošana;
  • Darba devēju un darbinieku interešu pārstāvība pārrunās, tiesu iestādēs;
  • Dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesvedībā.